Om TALKO

TALKO är ett transnationellt samarbetsprojekt mellan fyra partners med mål att skapa nya vägar för samverkan.

TALKO är ett transnationellt samarbetsprojekt mellan fyra partners med mål att skapa nya vägar för samverkan.

TALKO Lapplands fokusområde är trepartnerskapet – Vi vill inkludera alla tre sektorer i framtagningen av en samverkansmodell. Modellen, verktygskartan, ska kunna användas under idéutveckling, problemlösning och andra samarbeten.

Vi ser styrka att under utvecklingen av verktygskartan använda fler aktörer såsom ungdomar och forskarvärlden under framtagningen.

Vårt verktyg började som en fysisk karta utformad som en spelplan med frågekort och tanken var att den skulle formas av arbete med en referensgrupp samt öppna workshops med landsbygdsaktörer. På grund av pandemin har vi bytt fokus och parallellt börjat arbetet med en hemsida för TALKO Workshop online.

Det grundar sig i att vi såg ett behov av en ny väg för samverkan underifrån. Det är en metod som frångår ett strategiskt arbetssätt på en övergripande nivå, istället är verktyget bättre lämpat som en spelplan för direkta samtal mellan aktörer på landsbygden. Det ska vara ett ramverk som samlar och tar vara på alla landsbygdsbors tankar och idéer, med nulägets förutsättningar och för sin framtid.

Tillsammans med verktyget online samlas aktörer från landsbygdens alla hörn oavsett stora avstånd. Verktyget fyller ett behov av fler arenor där personer möts från landsbygdens alla hörn. Skog, fjäll och kustland som skapar stora avstånd måste bemötas med kreativa sätt att hitta nya vägar för dialog och samverkan. Det är ett faktum att land och stad inte har samma mängd av resurser för transport, varor, tjänster, service och mycket mer. En av landsbygdens många styrkor handlar om att bryta den urbana normen, att vända sina begränsningar till möjligheter och skapa sina egna förutsättningar tillsammans.

TALKO Workshop online kan användas som en startpunkt för lokal utveckling, men metoden kan även agera som ett sätt att reflektera kring rådande normer och genom generationsöverskridande samtal inkludera ett bredare
spektrum.

Det är i mötet som är alla får en chans att göra sig hörda som idéer växer ur myllan, samt strukturera dessa tankar till svar på ”vad, när, hur och med vem?