START

Välkomna till TALKO-kartan – Ett spel för samverkan! Detta är ett innovativt verktyg som syftar till att låta allas perspektiv göras hörda. Första steget är att ni gemensamt väljer ett scenario som ni vill fokusera på genom hela kartans gång. Välj alltså en utmaning ni vill lösa tillsammans! Exempel: Vi ser ett behov av fler servicepunkter, vi är en grupp ungdomar som vill fundera ut vad vi ska satsa på under sommaren eller hur en bygd blir mer hållbar.

Välkomna till TALKO-kartan – Ett spel för samverkan!
Detta är ett innovativt verktyg som syftar till att låta allas perspektiv göras hörda.

Första steget är att ni gemensamt väljer ett scenario som ni vill fokusera på genom hela kartans gång. Välj alltså en utmaning ni vill lösa tillsammans!

Exempel: Vi ser ett behov av fler servicepunkter, vi är en grupp ungdomar som vill fundera ut vad vi ska satsa på under sommaren eller hur en bygd blir mer hållbar.

Uppgift1
Uppgift2
Uppgift3
Planet
Uppgift4
Uppgift5
Uppgift 6
Linje