Att leda fysiska workshops

Denna sida är för dig som kommer att använda TALKO-kartan för fysiska workshops. Här hittar du information om processen för hur det kan gå till, tips och tricks samt tillgång till nedladdning av TALKO-kartan, frågekort och manualen.

TALKO-kartan skapar ett lekfullt möte

Vårt verktyg ska fungera som en spelplan för samverkan mellan olika aktörer. TALKO-kartan ska agera som ett ramverk som samlar och tar vara på alla deltagares tankar och idéer, med utgångspunkt i nuläget och för framtiden.

Det kan användas för idéutveckling, problemlösning och andra former av samverkan och då det är en bred metod med många användningsområde är det din uppgift som TALKO-ledare att definiera riktningen för workshopen. Hur TALKO-kartan används kan anpassas efter situation och syfte samt vilka du anser är målgruppen.

Det här behöver du tänka på innan workshopen börjar…

DET RENT PRAKTISKA:

Talko kartan

Manualen till TALKO-kartan

Vi har samlat information i en manual som även den finns i en fysisk utgåva.

Här hittar ni manualen för den fysiska workshopen i PDF-format!

Om du vill ta del av kartan, frågekort och manualen finns det demoexemplar på Leader Lappland 2020s kontor i Umeå, Västerbotten. Allt material är fritt för nedladdning och användning. Det går att ladda ner gratis men ni får själva betala för trycket av allt material.