1
Uppgift1

BEHOV

Tänk fritt och försök visualisera er landsbygd framför er!

  • Vad saknas i er landsbygd?
  • Vad behöver utvecklas för att er bygd ska bli mer attraktiv?
Uppgift1
Uppgift2
Planet
Uppgift4
Uppgift5
Uppgift 6
Linje