Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.talkolappland.se/.

Ansvarig för hanteringen av personuppgifter

Leader Lappland 2020s LAG-grupp (föreningens styrelse) är ytterst ansvarig för all hantering av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig (PUA) är verksamhetsledare. Syftet med denna policy är att anpassa Leader Lappland 2020s hantering av personuppgifter till den nya dataskyddsförordningen GDPR. Den är baserad på EU-direktivet General Data Protection Regulation (GDPR). Den 25 maj 2018 börjar såväl GDPR som denna policy att gälla.

Bakgrund

I korthet handlar GDPR om att varje organisation måste veta vilken information man har lagrat inom organisationen, exakt var den finns samt varför den finns där. Man måste vid anmodan också kunna visa vad man vill göra med eventuella personuppgifter. Alla delar av organisationen som hanterar personuppgifter berörs av den nya förordningen. Lönelistor, kundregister osv. Det är den personuppgiftsansvariges ansvar att kunna visa på att persondata hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen. Leader Lappland är därför skyldig att: • Veta vilken information om personuppgifter som finns lagrad inom organisationen, • Veta vart den finns. Kunna motivera varför den finns där, • På förfrågan uppvisa på vilket sätt vi hanterar personuppgifter.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär

Om du laddar upp personlig information i kontaktformulär ska det även vara möjligt att ge sitt samtycke till lagring av informationen utifrån integritetspolicyn. Föreningen ska endast samla in personuppgifter för specifika, särskilt angivna och berättigade ändamål. Det ska finnas ett tydligt syfte till varför insamlingen ska ske innan den utförs.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Din kontaktinformation

Personuppgifter i ansökningar som LAG ska prioritera ligger integrerat i ansökan. Ansökan nås via en intern webbsida och kräver inloggning som enbart LAG och personal har tillgång till. Ansökningshandlingarna som återfinns i papperskopia hanteras enbart av verksamhetskontoret i samband med rekvisitionsförfarande.

Ansvarig för kontaktinformation är Leader Lappland 2020, org.nummer: 802498-1360
Adress: Industrivägen 22, 901 30 Umeå
Kontaktperson: Lovisa Carneland
Lovisa@lappland2020.se
070-882 06 10
Senast uppdaterad: 2020-08-06