En samlingsplats för samverkan

Vad är viktigt för dig där du bor? Vad tror du är viktigt för din familj? Eller för din granne? Vilka intressen finns det i bygden och hur ska framtiden se ut?

TALKO Lapplands Workshop Online baseras på ett samverkansverktyg som vi kallar för TALKO-kartan. Det är en metod där alla perspektiv samlas och genom att följa en röd tråd bygger deltagarna en grund för utveckling. Styrkor, svårigheter, lösningar och hur vi ska kommunicera bestäms av deltagarna vilket gör att varje möte är unikt och kan leda till många nya tankar och idéer.

Tillsammans delar vi perspektiv för framtidens landsbygder och hittar vad vi har gemensamt och vad som är unikt.

Under workshopen hoppas vi kunna bjuda på en stund som breddar vår syn på engagemang, i alla dess former, och metoden har formats av flertalet tester under dess utveckling. Feedback som vi har fått från deltagare har alltså lagt grunden för hur verktyget färdigställs.

Verktyget utgår från två olika perspektiv: Innovation och möjligheter samt konkretisering. Det börjar med att våga tänka fritt utan att fastna i begränsningar. Det utmanar deltagarna att låsa upp tankemönster och diskutera nya idéer med varandra. När det är dags att spetsa materialet tar kartan avstamp i vad deltagarna tidigare har diskuterat för att belysa möjliga vägar. Att sätta begränsningar som tid, resurser och samarbeten kan göra det lättare att se vem som ska göra vad, hur det ska göras och när det ska göras.

Varför finns TALKO-kartan?

TALKO-kartan är en slutprodukt av ett transnationellt leaderprojekt som heter TALKO. Leader Lappland 2020 har tillsammans med tre andra leaderpartners utvecklat olika metoder för samverkan därav LL2020 har haft fokusområdet flernivåsamverkan.

Mer information om TALKO Lappland samt de andra områdena hittar du under fliken ”Om TALKO” samt på Leader Lappland 2020s hemsida.