Att leda workshops online

Denna sida är för dig som vill arrangera TALKO Lapplands workshop online. Här hittar du information om processen för hur det kan gå till, tips och tricks samt tillgång till informationsdokument och manualen.

Rollen som TALKO-ledare

Förberedelserna är nyckeln! Skicka ut inbjudan i tid och dela allt samlat material som deltagarna får läsa in sig på. Nedan finns exempel som du kan hämta inspiration från:

Informationsblankett
Exempel på inbjudan

Din roll som TALKO-ledare fokuserar på att bolla tankarna med deltagare, ge dem en skjuts i en ny riktning eller gå in och stötta upp om rollerna börjar svikta och gruppdiskussionerna tappar fokus. Workshopen startar genom att TALKO-ledaren samlar alla deltagare på vår Discord-server. Du som TALKO-ledare håller i en introduktion i samlingsrummet där du går igenom hur workshopen kommer fungera. Detta samlingsrum används i början och i slutet av workshopen.

Workshopen kommer att följa frågor på hemsidan där det är ett frågekort i taget. Du hittar workshopen genom att klicka på ”Starta workshop” under fliken ”Workshop online”. Det är möjligt att klicka sig vidare när man är klar, eller återgå till föregående kort om man råkade glömma något.

Anteckningarna som görs av grupperna kommer att sammanställas på en PDF-fil av en sekreterare i varje grupp. Skicka därför med PDF-filen tillsammans med inbjudan eller börja workshopen med att se till att alla har den nedladdad.

Ramarna för workshopen

Workshopen syftar till att skapa öppna dialoger kring en röd tråd som tar oss genom olika faser av idéutveckling och problemlösning tillsammans. Deltagarna får dela med sig av sina perspektiv, göra sig hörda och lyssna in andras idéer. Det finns ramar för tid, indelning i grupper och frågorna skapar en struktur för deltagarnas diskussioner.

Tid

En fysisk workshop med TALKO-kartan som metod har en tidsram för cirka 2,5-3 timmar.
TALKO workshop online kan ta upp till ungefär 2 timmar. Detta kan anpassas med kortare pauser eller såklart utökas genom nya gruppformationer.

Samlingsrum online

Workshopen startas med en samling på vår Discord-server för alla deltagare. Det innebär att du som TALKO-ledare behöver försäkra dig om att alla du vill bjuda in har laddat ner Discord samt har klickat på länken till TALKO-servern. Detta är bra att göra i god tid innan workshopen. Det gäller även dig som TALKO-ledare.

Se till att logga in och klicka på kanalen ”roller”. För att du ska ha behörigheter som TALKO-ledare kan du klicka på solrosen vid meddelandet. Du får då automatiskt möjlighet att exempelvis flytta personer från olika röstkanaler, vilket är nödvändigt när alla ska samlas.

Om du känner dig nyfiken på hur man använder Discord kan du kika på vår instruktionsvideo nedan.

Här är vår länk till discord-servern: https://discord.gg/bVTt5PTf3E

Gruppindelning

TALKO-ledaren delar in deltagarna i grupper i förväg. Detta kan du välja om du vill berätta i inbjudan eller gå igenom i början av workshopen då alla är samlade. Efter introduktionen av upplägget informerar du dem att de ska välja rätt grupprum på Discordservern. Dessa grupprum kommer användas under resterande del av workshopen innan det är dags att avrunda på slutet. Sätt därmed en tidsram när du vill påminna om att det är dags för samling.

Frågorna är den fasta strukturen som alla grupper behöver förhålla sig till. I takt med att de tar en fråga i taget blir det en paus i mitten av workshopen.

Under fliken ”Workshop online” beskrivs det hur du kan fördela in deltagarna i olika roller. Se över vilka roller som föreslås och välj om du vill använda dessa. Genom att dela upp roller i grupperna skapas ett öppet klimat kring vem som säger vad och när, vem som guidar tillbaka till ämnet och vem som tar tiden. Det finns en stor vinst i att delegera ut frågorna till alla grupper i olika rum samtidigt som det kan innebära att deltagare glider från ämnet eller tappar fokus på tiden. Gruppen får dock sin tid att gå igenom alla frågor, en i taget, så se till att dela upp din tid och besök grupprummen under workshopen.